Nasze drogi i właściwe ich projektowanie.

Projekt organizacji ruchu coś nie ma egzotycznego, które dla wielu z nas nic nie znaczy tak naprawdę, zapewnia nam bezpieczeństwo. Stworzone właściwe projekty organizacji ruchu zapewniają nam bezpieczne poruszanie się po naszych drogach, naszych miastach. Gdy to zadanie nie zostanie właściwie zrealizowane, możemy być pewni, że stworzy to nam wiele problemów na wielu płaszczyznach.


W każdym mieście jest to różnie realizowane i różnie się do tego podchodzi. Wynika to z przyjętych założeń, koncepcji, czy też własnego podejścia zarówno urzędników, jak i firm realizujących i tworzących właściwe organizacje ruchu. Gdy spojrzymy na strony firm się tym zajmujących, możemy właśnie dojść do takiego przekonania. Spójrzmy na zawarte tutaj projekt organizacji ruchu stworzone dla jednego chyba z najważniejszych miast w naszym kraju, naszej stolicy – Warszawy.


Gdy spojrzymy na przygotowane projekty i realizację można dojść do wielu wniosków, które nie zawsze wiążą się z tym, że należy je kopiować, jednak powinniśmy zwracać na nie uwagę. O ile bowiem mniejszych miejscowościach z danej organizacji ruchu korzystanie wielu z nas To w tym przypadku w Warszawie z danej drogi mogą korzystać miliony ludzi w ciągu roku. Gdy zostanie tamto źle zrealizowane, możemy spodziewać się wielu problemów dla wielu osób.


Dlatego musimy przyglądać się właściwej organizacji, oznakowaniu i jeśli jest to możliwe wpływać nakłady naszych dnia, aby były one jak najlepsze i najlepiej kopiowały te dobre rozwiązania. Nie sztuką jest bowiem skopiować jakieś rozwiązanie, gdy w trakcie jego użytkowania wychodzą problemy. Ma ono być dobre dla użytkowników, a nie dla urzędników.


W Tychach mamy też wiele rozwiązań, które wołają o pomstę do nieba, ale też nie idziemy wiele założeń, które warte są kopiowania. Powinniśmy iść właśnie w tym kierunku i realizować je w pełni, aby poruszanie się na naszych drogach było jak najbezpieczniejsze. Wypadku mamy dosyć i nie są potrzebne kolejne wynikające ze złego oznakowania czy niewłaściwego zaprojektowania organizacji ruchu na danej drodze przy ulicy. Jeśli będziemy się tego trzymać i sami będziemy reagować na to, co jest możliwe do właściwego zrealizowania, wtedy z pewnością nasze życie po pierwsze będzie bezpieczniejsze oraz na co sobie wielu z nas liczy łatwiejsze.


Nie wiem, czy też macie takie odczucia jednak wydaje mi się, że są one właściwe i moje rozważania idą we właściwym kierunku. Może również przydałyby się jakieś nowe znaki drogowe, chociaż może jest już ich za dużo i kolejny tylko komplikowałyby nasze życie, ale o tym postaram się napisać następnym razem.